top of page

Introvert op de werkvloer – Brainstorm stress.

Updated: Mar 26, 2019

Eén van de momenten in het bedrijfsleven waarop de verschillen tussen introverte en extraverte medewerkers duidelijk naar voor komen is tijdens vergaderingen, en in het extreme geval: tijdens de alomgekende brainstorm meeting.


Brainstormen als introvert? Help!


“Laten we de koppen gewoon eens bij elkaar steken, dan komt er zeker iets uit”. Dit, of iets gelijkaardigs, is meestal hoe zulke brainstorm sessies aangekondigd worden. Een ideale speelruimte voor extraverte types, wiens ideeën zich inderdaad vormen door luidop na te denken, te spreken met anderen en in te pikken op elkaars gedachten. Maar meestal een gevreesd moment voor introverte teamleden, die graag voorbereid aan een gesprek beginnen en waarbij nieuwe ideeën zich vormen tijdens individuele reflectie-momenten. Tijdens een meeting wachten ze vaak op de leegte in het gesprek, de stilte waarin het aan hen is en waarin ze hun gedachten kunnen delen. Dit is al moeilijk tijdens een gewone vergadering en wordt onmogelijk tijdens zulke brainstorm sessies.


Het risico bestaat dat je hierdoor als introvert type geïsoleerd raakt en overweldigd wordt tijdens een vergadering waar je wel een grote bijdrage zou kunnen leveren. Daarom hier enkele tips van een introverte ervaringsdeskundige om als introvert toch deel uit te maken van een (-naar jou gevoel- chaotisch verlopende) vergadering:


Word deel van het gesprek door helemaal niets te zeggen


1. Oogcontact! Deze tip valt zeker niet te onderschatten. Het is echt mogelijk om “deel te zijn” van het gesprek, zonder nog maar één woord te zeggen. Maak continu oogcontact met diegene die aan het woord is en onbewust creëer je zo bij de spreker het gevoel dat je mee bent met zijn verhaal, dat je interesse toont en dat je akkoord gaat. Dat je helemaal niets zegt, valt meestal niet eens op. Je bent aanwezig.


2. In dezelfde trend, je hoeft nog steeds niets te zeggen, is het zogenaamde “noisy listening”. Dit is iets heel natuurlijks voor extraverte types, maar redelijk onbekend terrein voor de introverte medemens. Noisy listening gaat over het “aha”, “hmhm”, “mmm”, dat luisteraars af en toe uitstoten bij het aanhoren van een verhaal. Waarschijnlijk doe je dit wel aan de telefoon, maar voel je niet de noodzaak om dit te doen als je met iemand in levende lijve spreekt. Opnieuw, door op deze manier verbaal uit te drukken dat je aan het luisteren bent (noisy listening dus), ben je toch deel van het gesprek, ookal zeg je nog steeds helemaal niets.


3. Mijn derde tip: herhaal gewoon wat de vorige persoon net zei. Eventueel letterlijk, eventueel via een kleine herformulering. Dit is iets wat extraverte personen eigenlijk continu doen, maar wat heel vreemd lijkt voor een introvert iemand, omdat je, naar jouw gevoel, niet echt waarde toevoegt. Opnieuw, door even de essentie te herhalen van de vorige spreker, toon je aan dat je akkoord gaat en mee bent met het gesprek. Een extra voordeel: je bent nu aan het woord! Plots is er ruimte in het gesprek gekomen.


Een ander belangrijk element is goed te beseffen wat er gaande is in het hoofd van je extraverte teamleden. Jij, als introvert type, bent met een “vol” hoofd deze vergaderzaal binnengestapt. Je hebt je voorbereid en ideeën gevormd die je nu wil delen. Je extraverte teamgenoten zijn met een “leeg” hoofd naar hier gekomen. Dit hoofd wordt nu gevuld met flarden van ideeën die tegen het einde van de meeting, samen, echt vorm krijgen. Inpikken op elkaar, zelfs elkaar onderbreken, hoort hier allemaal bij. Laat dit dus geen reden voor stress vormen bij jezelf en wie weet onderbreek je zelf wel iemand met een half gevormd gek idee.


Als introvert kan je ook een grote rol spelen tijdens dit soort meetings door voor reflectie en structuur te zorgen, tussendoor even samen te vatten en het gesprek naar een volgend onderwerp of volgende stap te leiden. En blijf je zeker voorbereiden, in de mate dat dat mogelijk is. Dit zorgt ervoor dat je met een gerust hoofd en zelfvertrouwen aan de meeting kan beginnen. Tijdens de vergadering kan je dan als houvast af en toe naar je notities teruggrijpen.


Elin De Boel is zelfstandig ondernemer sinds 2014. Als MBTI coach begeleidt ze business teams tijdens interactieve workshops naar een betere communicatie en samenwerking. Door haar voorgaande ervaring in de bedrijfswereld worden de MBTI inzichten erg praktisch en toepasbaar. Elin is MBTI Stap I gecertificeerd. Voor meer informatie: www.hellomonday.be

111 views0 comments

Comments


bottom of page